Upozornění pro čtenáře publikace DRG v praxi

Vzhledem k tomu, že pravidla pro kódování DRG zůstala pro rok 2014 oproti roku 2013 nezměněna a řídí se stejnými metodickými materiály, nebude tento rok vydáno nové vydání publikace „DRG v praxi“.
Publikaci DRG v praxi 2013 je tedy možno považovat stále za aktuální s výjimkou kapitoly „Úhradová vyhláška pro rok 2013“ na stranách 82 až 90. Úhradová vyhláška pro rok 2014 je pro všechny zájemce dostupná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.


DRG v praxi
Seznámení s českou implementací úhradového systému DRG / 2013

Autor: Jiří Šedo
Vydavatel: Galén , 2013

Objednávky zde

Od roku 2007 se v České republice v úhradách za hospitalizační péči stále více využívá klasifikačního systému DRG. „DRG v praxi“ je první tištěnou publikací určenou jak pro úplné začátečníky, tak i pro ty, kteří znají principy systému DRG, ale chtěli by je vidět v širších souvislostech. Kniha pečlivě krok za krokem seznamuje se základními pojmy s důrazem na srozumitelnost výkladu a s celou řadou praktických příkladů, názorných schémat a taktéž testových úkolů, na kterých si čtenář může vyzkoušet porozumění tématu. Kniha je zaměřena na českou verzi IR-DRG. Vychází sice z pravidel nastavených pro rok 2013, ale vzhledem ke každoročním částečným změnám nastavení systému vytvořil autor knihy tuto internetovou stránku www.drgvpraxi.cz, kde budou pro čtenáře vystaveny některé aktualizace.
Novinkou letošního vydání jsou aktuální metodické materiály, které jsou přílohou publikace.