DRG v roce 2013: Pozor na nová pravidla!

Publikováno: Medical Tribune 2/2013

Profesionálních kodérů DRG je v ČR nedostatek, a proto je kódování diagnóz pro potřeby DRG pro většinu lékařů lůžkových zařízení denodenním chlebem. Ti tak musí kromě odborných znalostí ovládat i řadu zákonitostí a pravidel, aby mohli na konci každé hospitalizace vykázat zdravotní pojišťovně správnou sestavu hlavní a vedlejších diagnóz, která se přitom každoročně stále mění.

Od roku 2012  navíc tzv. úhradová vyhláška zavedla sankce, které mají zamezit rozmanitým formám up-codingu, neboli porušení pravidel, které vede k neoprávněnému zařazení hospitalizace do vyššího pásma úhrady. Up-coding nemusí být cílený, ale může být způsoben i neznalostí kodéra, ta však samozřejmě neomlouvá. Dodržování pravidel pro DRG bylo již v minulém roce předmětem kontrol zdravotních pojišťoven a ty také na základě těchto šetření vyměřily některým zařízením nemalé sankce.

Kodéři, ať už lékaři či jiní pracovníci, by měli zcela bezpečně znát hlavní metodické materiály vycházející začátkem každého roku. Tím je především Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG, která kromě obecných pravidel pro kódování hlavní diagnózy a vedlejších diagnóz přináší i pokyny ke kódování některých vyjmenovaných diagnóz (přehled možno stáhnout zde).

Ti kodéři, kteří se setkávají s hospitalizačními případy, u nichž jsou kódovány markery pro umělou plicní ventilaci, endovaskulární stenty nabo markery pro oblast kardiovaskulární chirurgie se poté musí seznámit i s Metodikou užití DRG markerů v systému IR-DRG.

Při této příležitosti je také dobré upozornit na změny v samotné Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10). Její české vydání platné od 1.1.2013 obsahuje řadu drobných změn. Pozornosti kodérů by neměla především uniknout změna v kódování fibrilace a flutteru síní (I48.-) zvláště s ohledem na to, že při zakódování flutteru síní typického (I48.3) či atypického (I48.4) se jedná o diagnózy se závažností stupně 2, tedy potenciálně zvyšující relativní váhu případu. Při zakódování fibrilace síní tomu tak není – v tom případě se jedná pouze o první stupeń závažnosti.

MUDr. Jiří Šedo

 

Metodické materiály na rok 2013

MZCŘ se zpožděním zveřejnilo v pondělí 7.ledna klíčové metodické materiály pro rok 2013.

Metodika kódování diagnóz pro využití v DRG (verze platná od 1.1.2013)

Metodika užití DRG markerů (verze platná od 1.1.2013)

Číselník relativních vah (od 1.1.2013)

Číselník markerů (od 1.1.2013)

MKN-10 Tabelární seznam (aktuální verze platná v roce 2013)

MKN-10 Instukční příručka (aktuální verze platná v roce 2013)

MKN-10 Abecední seznam (aktuální verze platná v roce 2013)

Tyto a další materiály jsou ke stažení na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČRStejně tak je nyní již možné od 8. ledna zažádat MZČR o zaslání grouperu a definičního manuálu. Instrukce jsou taktéž na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Publikace o úhradovém systému DRG spatřila světlo světa

Po 4 letech od zavedení systému DRG v úhradách za lůžkovou zdravotní péči konečně míří na pulty českých knihkupectví praktická publikace s názvem „DRG v praxi“, která si klade za cíl osvětlit základní principy systému těm, kteří s ním přichází do styku.
„Když jsem byl před několika lety pověřen kontrolou vykazování péče v systému DRG na naší klinice, hledal jsem zcela marně jakýkoliv text, který by běžného sekundárního lékaře, jako jsem byl já, seznámil jasně, stručně a přehledně s tímto úhradovým systémem. V nabídce byla pouze školení, která byla zpravidla dostupná pouze pro několik vybraných pracovníků a ti poté předávali svoje kusé znalosti ostatním,“ říká autor publikace Jiří Šedo, lékař Masarykova onkologického ústavu v Brně. Systém DRG jako takový je často terčem velké kritiky, přesto je podle Jiřího Šeda nutné nejdříve znát důvody, které vedly k jeho zavedení do praxe a které způsobily, že tento systémem je ve vyspělém světě tak hojně využíván: „Nejen lékaři na odděleních, administrativní pracovníci, ale všichni primáři a ostatní řídící pracovníci, by měli znát hlavní principy systému, aby věděli, k čemu je motivuje a proč je nastaven tak, jak je nastaven. Pokud bude pro tyto lidi DRG pouze černou skříňkou, nepřinese kýžený efekt, který od něj organizátoři zdravotní péče očekávají – tedy zachování kvality péče provázené udržitelným růstem nákladů.“
Publikace je zaměřena velmi prakticky, jak už ostatně název napovídá. „Času je ve zdravotnictví vždycky nedostatek, proto jsem se snažil, aby třeba takový mladý lékař byl s trochou nadsázky schopen publikaci projít třeba během jedné klidnější služby v nemocnici.“ Kniha jde přímočaře k věci, ale pro pokročilé je zde zařazeno několik kapitol s detailními informacemi, které jsou patřičně označeny.
Stejně tak je publikace ojedinělá tím, jak je řešena její aktualizace. Pravidla systému se totiž každý rok s novou úhradovou vyhláškou mění, a proto autor připravil internetovou stránku, na které budou aktualizace knihy každoročně vyvěšovány. Pokud si tedy čtenář publikaci pořídí a přečte v jednom roce, stačí, aby si z webu stáhl na začátku následujícího roku krátkou aktualizaci, která ho upozorní na nové změny systému a nemusí tak pořizovat novou publikaci.
A jaký má autor názor na budoucnost systému DRG v ČR? „Systém DRG bych označil jako ten nejlepší ze všech špatných systémů přerozdělování prostředků na lůžkovou péči. Česká republika byla jednou z mála zemí, která rozšíření DRG odolávala, ale nyní tady DRG máme, a proto je potřeba s ním pracovat, rozšiřovat o něm povědomí mezi zdravotnickými pracovníky a dále ho kultivovat, což je trvalý a po všech stránkách náročný proces “ uzavírá dr. Šedo, který se jako onkolog věnuje kultivaci systému DRG v oblasti své specializace.

Konference o DRG 2012

Na konferenci o DRG 14. listopadu v Praze v Hotelu Olšanka se mluvilo nejen o nastavení DRG, ale celkově o úhradách za lůžkovou péči v roce 2013.  Podle náměstka ministra zdravotnictví Petra Noska ministerstvo zdravotnictví obdrželo klíčové podklady pro přípravu úhradové vyhlášky s velkým zpožděním, a proto není jisté, zda vyhláška vyjde ještě před koncem kalendářního roku. Stejně tak je podle jeho slov potřeba počítat s tím, že vyhláška bude celkově restriktivní.

Náměstek nicméně potvrdil, že v úhradách bude platba formou případového paušálu, jak se DRG jazykem legislativců nazývá, i nadále posílena. Pravděpodobně bude obsahovat další sbližování základní sazby, ale zřejmě pomalejším tempem a v jiném poměru než v minulém roce.

Systém DRG se tak zřejmě nevymaní z pout, kterými je nyní svázán. Úzké risk-koridory v mnohém připomínají předchozí systém paušální úhrady, který nedává zdravotnickým zařízením příliš široký prostor pro navyšování produkce. Na druhou stranu však oproti předchozímu systému výkonově-paušální úhrady umožňuje zařízením úspory aniž by se šetření v materiálových nákladech promítlo do případného snížení konečné úhrady.


DRG v praxi
Seznámení s českou implementací úhradového systému DRG / 2012

Autor: Jiří Šedo
Vydavatel: Galén , 2012
100stran, 125×190 mm, brožované, černobílé, 150kč, ISBN 978-80-7262-950-3
Objednávky zde

Od roku 2007 se v České republice v úhradách za hospitalizační péči stále více využívá klasifikačního systému DRG. „DRG v praxi“ je první tištěnou publikací určenou jak pro úplné začátečníky, tak i pro ty, kteří znají principy systému DRG, ale chtěli by je vidět v širších souvislostech. Kniha pečlivě krok za krokem seznamuje se základními pojmy s důrazem na srozumitelnost výkladu a s celou řadou praktických příkladů, názorných schémat a taktéž testových úkolů, na kterých si čtenář může vyzkoušet porozumění tématu. Kniha je zaměřena na českou verzi IR-DRG. Vychází sice z pravidel nastavených pro rok 2012, ale vzhledem ke každoročním částečným změnám nastavení systému vytvořil autor knihy tuto internetovou stránku www.drgvpraxi.cz, kde budou pro čtenáře vystaveny každoroční aktualizace.