Aktualizace publikace na rok 2013

Aktualizace kapitoly č. 3 DRG KROK ZA KROKEM

Kapitola byla aktualizována v návaznosti na novou metodiku platnou od 1.1.2013. Tato metodika zavádí další pravidla pro užití některých diagnóz. Pravidla jsou shrnuta schematicky v následující tabulce:

Verze pro TISK zde

E86

Dehydratace Kódovat jako hl. dg., pokud je dehydratace jako taková příčinou hospitalizace. Pokud je např. gastroenteritis léčena rehydratací, kódovat E86 jako hl. dg., pokud je léčena
i.v. ATB, kódovat gastroenteritis jako hl. dg.

I21

Akutní infarkt myokardu Lze kódovat, pokud poskytována péče v souvislosti s IM, pokud doba od vzniku IM do hospitalizace nepřekročí 28 dnů.

I461

Náhlá srdeční smrt Nelze kódovat jako vedl. dg., pokud hospitalizace skončí úmrtím.

I469

Srdeční zástava NS Nelze kódovat jako vedl. dg., pokud hospitalizace skončí úmrtím.

J951,J952

Akutní respirační selhání po operaci Kódovat pouze v případě, že je UPV potřebná neočekávaně déle než 48hodin po operaci nebo je potřeba intubace pacienta do 30 dnů po operaci z důvodu resp. selhání.

R263

Imobilita Kódovat pouze u funkční kvadruparézy/kvadruplegie.Musí přetrvávat minimálně 96 hodin.Nelze kódovat u onemocnění, jejichž je imobilita běžnou součástí, u běžných pooperačních či poúrazových stavů.

R092

Zástava dechu Nelze kódovat, pokud hospitalizace skončí úmrtím.

R15

Inkontinence stolice Kódovat pouze pokud zvyšuje nároky na ošetřovatelskou péči po dobu nejméně 96 hodin.

R570

Kardiogenní šok Nelze kódovat jako vedl. dg., pokud hospitalizace skončí úmrtím.

R571

Hypovolemický šok Nelze kódovat jako vedl. dg., pokud hospitalizace skončí úmrtím.

R578

Jiný šok Nelze kódovat jako vedl. dg., pokud hospitalizace skončí úmrtím.

R579

Šok NS Nelze kódovat jako vedl. dg., pokud hospitalizace skončí úmrtím.

T80-88

Komplikace zdravotní péče Komplikace zdravotní péče při hospitalizaci kódovat vždy. Pokud je známa příčina, kódovat dodatkový kód Y40-Y80.

Z290

Izolace Kódovat pouze pokud je zaveden Metodikou definovaný izolační režim (zvláštní izolační pokoj či box, omezení vstupu návštěv…) a to minimálně po dobu 96 hodin. Může být i jako ochrana imunosuprimovaného pacienta před nákazou.

Z50.-

Rehabilitace Povinně jako hl. dg. na oddělení léčebné rehabilitace (odbornost 2H1, 2F1). Kódovat Z50.- jako vedl. dg. pokud prodlouží hospitalizaci minimálně o 5 dnů.

Z510, Z511

Chemoterapie, radioterapie Kódovat chemoterapii či radioterapii jako hl. dg., pokud je účelem hospitalizace. Pokud jí předchází za hospitalizace chirurgické odstranění nádoru, kódovat jako hl. dg. kód maligního novotvaru.

Z85-Z92

Stavy vyplývající z osobní anamnézy Onemocnění v osobní anamnéze, které není aktuálně léčeno, kódovat pouze pokud má vliv na aktuální hospitalizaci.

Upozornění: Pravidla jsou pro přehlednost zjednodušena. Přesné znění pravidel viz. Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG, verze 010

 

Metodické materiály na rok 2013

MZCŘ se zpožděním zveřejnilo v pondělí 7.ledna klíčové metodické materiály pro rok 2013.

Metodika kódování diagnóz pro využití v DRG (verze platná od 1.1.2013)

Metodika užití DRG markerů (verze platná od 1.1.2013)

Číselník relativních vah (od 1.1.2013)

Číselník markerů (od 1.1.2013)

MKN-10 Tabelární seznam (aktuální verze platná v roce 2013)

MKN-10 Instukční příručka (aktuální verze platná v roce 2013)

MKN-10 Abecední seznam (aktuální verze platná v roce 2013)

Tyto a další materiály jsou ke stažení na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČRStejně tak je nyní již možné od 8. ledna zažádat MZČR o zaslání grouperu a definičního manuálu. Instrukce jsou taktéž na stránkách Ministerstva zdravotnictví.